Wystawa „Skóra miasta: wielowarstwie” otwarta

W czwartek (15 grudnia) o godz. 18.00 w uniwersyteckiej Galerii Wozownia 11 (M. Skłodowskiej-Curie 11 w Łodzi) odbył się wernisaż wystawy „Skóra miasta: wielowarstwie” w ramach promocji książki Magdaleny Skrzypczak „Wielowarstwie. Donosy (z) ciała miasta”. Wystawa jest częścią projektu literacko-wędrownego, który łączy literaturę z kulturotwórczą funkcją spaceru oraz z potencjałem artystycznym uważnej „lektury” miasta.

Wystawa projektu literacko-malarskiego / literacko-wędrownego „Skóra miasta: wielowarstwie” łączy inspirowaną pieszą wędrówką literaturę z malarstwem. Zapis doświadczania przestrzeni miasta Łodzi wraz z wizualnym komentarzem w formie obrazów i prac na papierze (utrzymanych w poetyce ekspresjonizmu abstrakcyjnego i abstrakcji lirycznej) jest efektem prowadzonego przez dr Magdalenę Skrzypczak od kilku lat projektu, który przewidywał m.in. zapisywanie sensorycznych doświadczeń z wędrówek w formie opowiadań, notatek, brudnopisów czy miniatur plastyczno-słownych. Więcej informacji o samym projekcje można znaleźć na stronie wystawy.

Milena Rosiak, kuratorka
Pełną fotorelację z wernisażu można znaleźć na uniwersyteckim Flickrze

„Wielowarstwie” pierwszy raz zostało pokazane rok temu w Domu Literatury w Łodzi i od tamtej pory współpracujemy z Magdą – jest to fantastyczna współpraca. Te obrazy są zupełnie inne niż na tamtej wystawie, co oznacza, że w tym projekcie jest ruch. A ruch jest dla Magdy najważniejszy (…)

wyjaśniła Milena Rosiak, która jest kuratorką projektu.

prowadzący i artystka

Ten projekt przerodził się z artzina w pozycję książkową, która jest wielowarstwowym tekstem kultury. Od czasu, gdy „Wielowarstwie” pokazałyśmy po raz pierwszy, projekt zyskał nieco inną formę. Pojawiły się nowe obrazy. Część jeszcze niedawno była mokra, ale już można ich dotykać. Śmiało, najbardziej liczy się haptyczność!

dodała Magdalena Skrzypczak.

Podczas wydarzenia rozmowę z autorką poprowadził antropolog kultury i poeta dr Przemysław Owczarek (Wydział Filologiczny UŁ). Publiczność dowiedziała się m.in. tego, w jaki sposób Magdalena eksploruje przestrzeń miejską, jak prowadzi zapiski, co łączy Śląsk i Łódź, a także jakie znaczenie w jej twórczości ma ruch i ciągła zmiana. Na pytanie o alegorię Łodzi Magdalena odpowiedziała, że czyta miasto jako gigantycznych rozmiarów ogorzałą (albo wysmaganą wiatrem), „trochę lubieżną babę”, która pod wieloma warstwami czarnej falbaniastej spódnicy ukrywa i skrywa najbardziej dzikie opowieści oraz nie/codzienne narracje, donosy z tkanki miękko-miejskiej.

publiczność

Magdalena i Przemysław rozmawiali o inspiracjach i motywacjach książki „Wielowarstwie. Donosy (z) ciała miasta”; o obrazach abstrakcyjnych i surrealnych, które stanowią formę wizualnego komentarza publikacji, oraz o procesie twórczym i formach wędrowania, sposobach przemierzania przestrzeni przez Autorkę. 

Nie zabrakło również dyskusji o apollińskich i dionizyjskich wymiarach włóczęgi oraz praktyki pisania. Okazało się również, że wielkie znaczenie w przypadku pracy twórczej odgrywa spontaniczność, „gorącość” zapisu/notatki - ostatecznie zapis konsoliduje w spójną całość literacką (albo szerzej: artystyczną) obrazy doświadczane w ruchu. 

obraz M. Skrzypczak

Magdalena zwróciła również uwagę na ważność figury Orfeusza w procesie twórczym, który polega na oddawaniu światu/publiczności/odbiorcom/audytorium „ziaren chaosu” w formie zaktualizowanego tekstu kultury.

Zdarza się tak, że nasi naukowcy badają, interpretują i opisują świat z użyciem narzędzi nauki i sztuki, łącząc te dwie wrażliwości. I tak właśnie jest w przypadku Magdaleny Skrzypczak, która jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Wernisaż „Wielowarstwia” w naszych przestrzeniach wystawienniczych świetnie zatem wpisuje się w realizowaną przez UŁ strategię Art&Science

podsumował Bartosz Kałużny z Centrum Komunikacji i PR UŁ.

W środę (11 stycznia) o godz. 18.00 w uniwersyteckiej Galerii Wozownia 11 (ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w Łodzi) odbędzie się dyskusja o literaturze jako środku budowania i przechowywania obrazu miast w zbiorowej pamięci. Jaką ziemią jawiłaby się Łódź bez powieści W. Reymonta, a jaką bez utworów J. Tuwima? Spotkanie towarzyszy wystawie „Skóra miasta. wielowarstwie” Magdaleny Skrzypczak. Oprócz artystki w rozmowie wezmą udział:

  • Katarzyna Badowska
  • Karolina Kołodziej
  • Maciej Robert
  • Przemysław Owczarek

Więcej informacji można znaleźć w aktualności.

Redakcja i zdjęcia: Bartosz Kałużny (Centrum Komunikacji i PR UŁ)