Wręczenie Nagrody w Konkursie im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego – VII edycja

13 marca br. Kapituła Nagrody ogłosi laureata VII edycji Konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego na najlepszą książkę humanistyczną w Polsce. W tym roku, w obliczu wojny w Ukrainie, Uniwersytet Łódzki podjął decyzję o zmianie formuły wydarzenia. Wręczenie nagrody odbędzie się w niedzielę 13 marca 2022 r. w wąskim gronie finalistów VII edycji i członków Kapituły Nagrody. Do obejrzenia wideo-relacji z wydarzenia zapraszamy tego samego dnia o godz. 18:00.

Autor zwycięskiej pracy, która zostanie wyłoniona przez członków Kapituły Nagrody spośród pięciu zakwalifikowanych do finału, otrzyma od Uniwersytetu Łódzkiego 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój naukowy. Jest to jedyna tego typu nagroda w kraju przyznawana przez niezależne środowisko naukowe.    

Wideo-relację z uroczystości będzie można obejrzeć w kanałach social media Uniwersytetu Łódzkiego na:

Etyka niezależna, filozofia mistyki, dobra rozmowa...

W obecnej, VII edycji konkursu, Kapituła Nagrody zakwalifikowała do finału pięć książek wydanych w 2020 roku:

 • Stefana Konstańczaka „Etyka niezależna w Polsce", Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
 • Doroty Korwin-Piotrowskiej „Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
 • Krzysztofa Stachewicza „Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki", T. 1. „Filozofia doświadczenia mistycznego", T. 2. „Człowiek wobec doświadczenia mistycznego", Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
 • Zbigniewa Szmyta „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
 • pracę zbiorową pod redakcją naukową Danuty Ulickiej „Wiek teorii. 100 lat literaturoznawstwa polskiego" Monografia, „Wiek teorii” Antologia 1 i Antologia 2, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 

Mnogość pól zainteresowania jest tutaj szalenie frapująca i stwarza mocne wyzwanie dla czytelnika. Ale także jest to obowiązek stojący przed jury - chcielibyśmy spostrzec i docenić wielorakość tych pól i nie ograniczać się do książek z jednej tylko dziedziny, np. historii. Chcielibyśmy dostrzec całe to spektrum nauk humanistycznych, bo jesteśmy głęboko przekonani, że taka jest misja humanistyki: próbować dać człowiekowi rozumny ogląd rzeczywistości

prof. Tadeusz Sławek, członek Kapituły Nagrody.

Książki nominowane do VII edycji nagrody

Wyboru laureata VII edycji konkursu dokona Kapituła Nagrody w dniu poprzedzającym galę, po przeprowadzeniu wnikliwych rozmów z autorami pięciu finałowych prac.

Kapitułę Nagrody tworzą wybitni polscy naukowcy:

 • prof. Krzysztof Jasiecki, politolog i socjolog SGH i UW,
 • prof. Ryszard Kleszcz z Instytutu Filozofii UŁ,
 • prof. Anna Legeżyńska, badaczka literatury UAM,
 • prof. Włodzimierz Nykiel z Wydziału Prawa i Administracji UŁ, rektor UŁ w latach 2008-2016,
 • prof. Tadeusz Sławek, polonista i anglista UŚ, rektor UŚ w latach 1996-2002,
 • prof. Rafał Stobiecki z Instytutu Historii UŁ,
 • ks. prof. Andrzej Szostek MIC, w latach 1998-2004 rektor KUL, obecnie etyk UMC-S i UW,
 • prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ (przewodnicząca Kapituły).  

Dotychczasowymi laureatami Nagrody im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w edycjach I-VI są:

„W wolności najważniejsza jest jej świadomość” (prof. T. Kotarbiński)
 
Patronem nagrody jest prof. Tadeusz Kotarbiński – wybitny filozof, logik i etyk; doskonały pedagog, człowiek głębokiej refleksji i autor niezwykle trafnych, ponadczasowych myśli; przedstawiciel lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej. Po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie współorganizował Uniwersytet Łódzki i został jego pierwszym rektorem. Jednym z najbardziej znanych dzieł Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie" poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

Partnerem Strategicznym VII edycji konkursu jest firma Amcor. Partnerem Głównym wydarzenia jest firma BSH. Partnerem Wspierającym jest Pelion 

loga sponsorów i patronów medialnych nagrody

Redakcja: Honorata Ogieniewska z Centrum Promocji UŁ