Rozsławiamy Łódź – festiwal Karla Dedeciusa

Urząd Miasta w Łodzi przyznał dotacje dla akademickich organizacji pozarządowych. W konkursie "Łódź naukowa Łódź akademicka 2021" Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego otrzymała 17 tys. zł na realizację projektu "Karl Dedecius - Europejczyk z Łodzi". Projektprzygotowany przez dra Ernesta Kuczyńskiego (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)będzie popularyzował sylwetkę i dorobek Karla Dedeciusa (1921-2021) wybitnego niemieckiego tłumacza, urodzonego i związanego z Łodzią.

 

"Karl Dedecius - Europejczyk z Łodzi" to międzynarodowy projekt obchodów setnej 100. rocznicy urodzin jednego z najbardziej znanych łodzian na świecie. Ten wybitny tłumacz był ambasadorem kultury polskiej w Niemczech. Dedeciusowi zawdzięczamy przekłady na język niemiecki najwybitniejszych polskich poetów, m.in.: Mickiewicza, Miłosza, Szymborskiej, Różewicza, Leca czy Herberta. Jego życiowym opus magnum była 7-tomowa "Panorama der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts" ("Panorama literatury polskiej XX wieku").

W ramach obchodów, planowanych w dniach 20-21.05.2021 odbędą się:

· otwarcie międzynarodowej wystawy "Między słowami - między narodami. Karl Dedecius;

· wieczór poezji (m.in. z udziałem Olgierda Łukaszewicza oraz Leszek Żądło Quartett);

· prezentacja tomu jubileuszowego "Karl Dedecius. Inter verba - inter gentes";

· dyskusja panelowa i wystąpienia konferencyjne;

· projekcja filmu "Między sąsiadami - pośrednik. Karl Dedecius";

· wycieczka z przewodnikiem po Łodzi śladami Karla Dedeciusa.

Wszystkie wydarzenia będą bezpłatne i otwarte. Obchody odbędą się na Uniwersytecie Łódzkim (Pałac Biedermanna) oraz w Muzeum Historii Miasta Łodzi. Uroczystości adresowane są do mieszkańców Łodzi, uczniów i studentów, dlatego też część wydarzeń będzie udostępniana na żywo dzięki transmisji online.

Cel konkursu ŁNŁA, którego operatorem jest Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, to zachęcenie studentów do rozwijania i dzielenia się swoim dorobkiem naukowym i artystycznym. Dzięki temu mogą oni wzmacniać wizerunek Łodzi jako miasta akademickiego, nowoczesnego i innowacyjnego. W tegorocznej edycji wydarzenia udzielono finansowania 15 projektom zgłoszonym przez Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny, Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Muzyczną oraz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną. Łączna kwota finansowanych projektów to 250 000 zł.


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Tekst źródłowy: UMŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ