Prof. Aneta Pawłowska ze stypendium MKDNiS

Rzeźby autorstwa Andrzeja Jocza znaleźć można w przestrzeni miejskiej Łodzi, a także przed wieloma budynkami Uniwersytetu Łódzkiego. Popularyzacja twórczości oraz upowszechnienie postaci tego łódzkiego artysty to planowane działania dr hab. Anety Pawłowskiej (prof. UŁ) z Wydziału Filozoficzno-Historycznego, która uzyskała stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z zakresu upowszechniania kultury na 2021 r.

 

W ramach projektu prof. Pawłowskiej z Katedry Historii Sztuki, która otrzymała stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, odbędą się m.in. wystawy stendowe popularyzujące dokonania profesora Jocza. Prezentowane one będą w różnych instytucjach kultury związanych z Łodzią i województwem. Planowana jest także wystawa ukazująca prace artysty ze zbiorów rodziny. Jej ekspozycja przewidziana jest w październiku w Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego.

- Profesor Andrzej Jocz to jedna z najciekawszych osobowości polskiej rzeźby ostatnich dziesięcioleci. Jego rzeźby, które pamiętam jeszcze z dzieciństwa, na tle ówczesnej brudnej i smutnej Łodzi z jej pofabrycznym backgroundem, zawsze wydawały mi się czymś wyjątkowym. Były niczym wielkie tajemnicze stwory (nie wiedziałam, iż w założeniach np. poprzez swe nazwy nawiązują do robotniczego dziedzictwa miasta) - mówi prof. Pawłowska.

I dodaje:

- Po latach, już jako osoba dorosła, miałam okazję poznać dobrze Profesora podczas spotkań i współpracy w Łódzkim Towarzystwie Naukowym. Był niestrudzonym artystą, przemiłą osobą, człowiekiem setek zaraźliwych planów. Nagła, pomimo jego zaawansowanego wieku, śmierć artysty w 2019 r. wzbudziła mój lęk. By jego wspaniałe, niecodzienne, amorficzne prace, wykonane z żywic polimerowych i niekonserwowane, nie popadły w degradację. Stąd pomysł na projekt naukowy, który mam nadzieję, pomoże zwrócić uwagę władz miasta na konieczność zachowania spuścizny artystycznej Profesora Jocza dla przyszłych pokoleń.

IMG_7670_FB_JOCZ2

fot. Bartosz Kałużny, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

Andrzej Jocz (1941- 2019) był autorem wielu rzeźb plenerowych o abstrakcyjnej formie, powstających od lat. 60. XX w. Prace te cechowało zastosowanie nowatorskich koncepcji materiałowych oraz niekonwencjonalna forma. Wielkoformatowe prace Andrzeja Jocza znajdują się w parkach i przy skwerach miejskich naszego województwa a także przed wieloma budynkami Uniwersytetu Łódzkiego, m.in. Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Zarządzania czy Wydziału Filozoficzno-Historycznego.

Logo_MKDNiS_kolorowe_


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał: dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ