„Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej" zdobywa Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w VII edycji konkursu

Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła, że najlepszą książką humanistyczną w Polsce wydaną w 2020 roku jest „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej", zgłoszona do konkursu przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Laureat – prof. Zbigniew Szmyt otrzymał 50 000 zl na dalsze badania naukowe. W tym roku, w obliczu wojny w Ukrainie, Uniwersytet Łódzki podjął decyzję o zmianie formuły finału konkursu. Zrezygnowano z uroczystej gali, a wręczenie nagrody odbyło się w wąskim gronie finalistów VII edycji i członków Kapituły Nagrody. 

Kapituła Nagrody, którą tworzą badacze z kilku wiodących polskich instytucji naukowych, uzasadniła tegoroczny wybór w następujący sposób:

„Autor stara się z szacunkiem i empatią traktować fundamenty azjatyckiej kultury i jej sposoby radzenia sobie z przeszłością. To także, a może przede wszystkim, praca o granicach imputacji kulturowej. Na ile możliwa jest rekonstrukcja świata nam pozornie niedostępnego, przesłoniętego odmienną kulturą, opartego o inne wartości, odwołującego się do dalekiego od zachodnich wzorów poczucia historyczności. Zbigniew Szmyt stanowczo odrzuca silnie zakorzenioną w tradycji europejskiej tezę o „ludach bez historii”. (…) Sugestywnie pokazuje, że to po prostu inny rodzaj refleksji historycznej, wpisującej w odmienny, kulturowy kontekst.”

Moje serce i moje myśli są teraz z Narodem Ukraińskim. Przyjdzie czas na analizy, na pisanie artykułów, szukanie humanistycznego wyjaśnienia tego, co się na Ukrainie wydarza. Ale teraz jest czas na działanie. Życzę sobie i innym, by nasze działania były skuteczne i pomocne.

Powiedział w swoim wystąpieniu prof. Zbigniew Szmyt, laureat nagrody.  

O swojej książce opowiada prof. Zbigniew Szmyt. Dzieło zostało wydane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Kapituły Nagrody, powiedziała m.in.w swoim wystąpieniu:

„Profesor Tadeusz Kotarbiński, wybitny filozof i pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego powiedział, że >>Kłamstwem można niekiedy zajść daleko, ale nie można wrócić<<. Głęboko wierzę, że w tej wojnie zwyciężą prawda i wolność. Mam także nadzieję, że lekcja płynąca z tych wydarzeń trafi do ludzkości i pokaże, jak fundamentalne dla naszej cywilizacji są humanistyczne wartości. Spotykamy się dziś w gronie wybitnych humanistów, którym bliskie są rozważania o człowieku i którzy poświęcają swoją karierę, by poznawać, opisywać i przybliżać szerokiej publiczności ludzką naturę. Nie ustawajcie w swojej pracy. W każdych czasach, a przede wszystkim w tych trudnych, wszyscy bardzo jej potrzebujemy. Potrzebujemy nie relatywizmu, nie cynicznego pacyfizmu a prawdziwego humanizmu.”

Pełen tekst przemówienia prof. Elżbiety Ządzińskiej wygłoszonego podczas uroczystości wręczenia nagrody

Oprócz zwycięskiej książki, do finału VII edycji konkursu zakwalifikowano:

 • Stefana Konstańczaka „Etyka niezależna w Polsce", Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
 • Doroty Korwin-Piotrowskiej „Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
 • Krzysztofa Stachewicza „Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki", T. 1. „Filozofia doświadczenia mistycznego", T. 2. „Człowiek wobec doświadczenia mistycznego", Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
 • pracę zbiorową pod redakcją naukową Danuty Ulickiej „Wiek teorii. 100 lat literaturo-znawstwa polskiego" Monografia, „Wiek teorii” Antologia 1 i Antologia 2, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 

W skład Kapituły Nagrody wchodzą wybitni polscy naukowcy:

 • prof. Krzysztof Jasiecki, politolog i socjolog z SGH i UW;
 • prof. Ryszard Kleszcz z Instytutu Filozofii UŁ;
 • prof. Anna Legeżyńska, badaczka literatury z UAM;
 • prof. Włodzimierz Nykiel z Wydziału Prawa i Administracji UŁ, rektor UŁ w latach 2008-2016;
 • prof. Tadeusz Sławek, polonista i anglista z UŚ, rektor UŚ w latach 1996-2002;
 • prof. Rafał Stobiecki z Instytutu Historii UŁ;
 • ks. prof. Andrzej Szostek MIC, w latach 1998-2004 rektor KUL, obecnie etyk z UMC-S i UW;
 • prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ (przewodnicząca Kapituły).  

Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, przyznawana przez Uniwersytet Łódzki, jest wyróżnieniem o charakterze ogólnopolskim, które zyskało renomę w środowisku naukowym. Konkurs umożliwia zaprezentowanie szerokiej publiczności wartości i różnorodności prac humanistycznych powstających w naszym kraju. Do VII edycji nagrody zgłoszono aż 70  książek. W sumie, w siedmiu edycjach, ocenie Kapituły poddano blisko 430 książek z niemal 130 instytucji naukowych. Dotychczasowymi laureatami Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego są m.in.:  prof. Jan Strelau, prof. Andrzej Friszke, prof. Jerzy Zajadło.   

Już 15 marca Uniwersytet Łódzki ogłosi nabór prac do VIII edycji konkursu wraz z terminarzem, wysokością nagrody oraz innymi informacjami związanymi z jego przebiegiem. Aktualne informacje na temat konkursu znajdują się na stronie nagrody: www.ntk.uni.lodz.pl  oraz na Facebooku: www.facebook.com/nagrodatk  

Partnerem Strategicznym VII edycji konkursu jest firma Amcor. Partnerem Głównym wydarzenia jest firma BSH. Partnerem Wspierającym jest Pelion.   

Redakcja: Centrum Promocji UŁ 

logotypy partnerów i patronów medilanych nagrody