Finisaż wystawy prac Marzeny Mirewicz-Czumaczenko

W piątek (3 czerwca) zakończyła się wystawa prac Marzeny Mirewicz-Czumaczenko. Podczas finisażu goście wysłuchali dyskusji między artystką a młodymi badaczami z Biobanku Łódź – Martą Sobalską-Kwapis i Błażejem Marciniakiem. To bowiem działalność łódzkiej jednostki naukowej, która gromadzi, analizuje i udostępnia materiał biologiczny, zainspirowała rzeźbiarkę do pracy twórczej.

Zarejestrowaną podczas finisażu rozmowę można wysłuchać tutaj: 


oraz w serwisie SoundCloud i Apple Podcasts.

Prace Marzeny Mirewicz-Czumaczenko przedstawiają pradawną historię kobiet. Dominuje w nich linia kobiecego ciała, lecz przedstawienia te nie mają charakteru erotycznego, nie ukazują piękna czy brzydoty. Charakterystyka kobiecej sylwetki i jej linia ciała to znak, który jest rozpoznawalny w każdym miejscu na świecie. 

W rozmowie artystka wyjaśniła m.in., jak rozpoczęła współpracę z Biobankiem i skąd wzięło się u niej zainteresowanie pochodzeniem człowieka. Opowiedziała również nieco o swoim warsztacie pracy.  

Pierwsza z cyklu rzeźb – „Tara” – powstała w białym marmurze. Jej sylwetka stała się wzorem dla figur stworzonych do obiektu „Mitochondrialne pramatki”. Tutaj wykorzystałam ceramikę, ponieważ jest to materiał, z którego mogłam powielać ten sam kształt. Zastosowałam technikę wycisków z formy gipsowej. W rzeźbach z ceramiki i w drewnie pojawia się kolor– jest nakładany, wcierany, stemplowany. Ważnym środkiem wyrazu jest typografia (…) Najprostszą formą mojej wypowiedzi jest „Mitochondrialna Ewa” wyrzeźbiona w czarnym granicie

– wyjaśnia artystka. 

 rozmówcy finisażu

Badacze z Biobanku opowiedzieli, w jaki sposób działa jednostka, w której pracują. 

Biobank możemy porównać do biblioteki – jeśli chcemy wypożyczyć książkę, udajemy się właśnie do niej. Natomiast naukowiec, który poszukuje próbek materiału biologicznego do swoich badan, może „wypożyczyć” je z biobanku. I podobnie jak w przypadku biblioteki nie jest to związane z kosztami, jakie należałoby ponieść, gdybyśmy chcieli zakupić nowe egzemplarze. W zasadzie z biobanku można otrzymać nie tylko próbki materiału biologicznego, lecz jeśli jest taka potrzeba to również zapisy sekwencji DNA w formie plików – już zcyfryzowane (…)

– wyjaśnia Marta Sobalska-Kwapis z Biobanku Łódź. 

Zapytana o korzyści społeczne z biobankowania badaczka odpowiedziała: 

Głównym beneficjentem działalności biobanków są przyszłe pokolenia. To dzięki wiedzy, którą budujemy dzisiaj, będziemy w stanie poprawić diagnostykę, wykrywalność chorób czy przewidywać ryzyka zdrowotne na poziomie całych populacji czy indywidualnych osób. 

rozmówcy finisażu

Młodzi naukowcy wyjaśnili również, jak w ich pracy łączy się biologia z informatyką. 

Ilość danych, którą dostarcza DNA, należy traktować w kategorii big data, czyli wielkich zbiorów zróżnicowanych danych, które szybko się powiększają. Bez zawansowanych systemów analitycznych pozyskanie wiedzy z tych danych byłoby praktycznie niemożliwe. Wielkość genomu człowieka wyrażona w bp to 3,079 miliardów, a długość DNA skręconego w pojedynczym jądrze komórki wynosi ok. 2 metrów. Całkowita długość DNA w organizmie człowieka przekracza kilka milionów kilometrów. Gdyby rozwinąć genom człowieka, miałby on mniej więcej taką samą długość, co 70 podróży z Ziemi na Słońce i z powrotem. Zapisany w formie tekstowej zająłby 130 tomów encyklopedii

– przytacza przykłady Błażej Marciniak z Biobanku Łódź. 

Spotkanie stało się także okazją do wymiany na myśli na temat wzajemnego oddziaływania sztuki i nauki w różnych aspektach. Takich wydarzeń Uniwersytet Łódzki planuje organizować więcej. 

Sztuka czerpie z nauki na rozmaite sposoby – w tym przypadku stała się głęboką, do dziś trwającą inspiracją dla artystki. Ale na mariażach nauki i sztuki skorzystać może również szerokie grono odbiorców – wystawy czy performanse nieraz bywają przecież okazją do zapoznania się z wynikami badań, które prowadzą naukowcy. Dzięki temu, że nauka może być pokazywana i popularyzowana przez sztukę, coraz więcej ludzi ma szanse poznać działalność naukową również naszych ekspertów z UŁ

– podsumowuje Bartosz Kałużny, który w Centrum Promocji UŁ zajmuje się m.in. promocją wydarzeń z obszaru Art&Science. 

rozmówcy finisażu

Wszystkie fotografie ze spotkania można znaleźć na uniwersyteckim Flickrze.

Redakcja: Bartosz Kałużny (Centrum Promocji UŁ
Zdjęcia: Maciej Andrzejewski (Centrum Promocji UŁ