Znamy tytuły pięciu najlepszych książek humanistycznych w Polsce!

Kapituła Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego wybrała pięć książek, które konkurować będą o tytuł najlepszego dzieła humanistycznego wydanego w Polsce w 2020 roku. Autor zwycięskiej pozycji, która zostanie wyłoniona z finałowej piątki, otrzyma 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój naukowy. To już VII edycja konkursu organizowanego przez Uniwersytet Łódzki. Uroczysta gala wręczenia nagrody odbędzie się 13 marca 2022 r.

Etyka niezależna, filozofia mistyki, dobra rozmowa i inne...

Kapituła Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych dokonała wyboru pięciu książek na posiedzeniu 10 stycznia br. Członkowie Kapituły orzekli, że w finale VII edycji znalazły się następujące pozycje:

  • Stefana Konstańczaka „Etyka niezależna w Polsce", wydana przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego, (zgłoszona do konkursu przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego),
  • Doroty Korwin-Piotrowskiej „Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie", wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, (zgłoszona do konkursu przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego),
  • Krzysztofa Stachewicza „Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki". T. 1., „Filozofia doświadczenia mistycznego", T. 2. „Człowiek wobec doświadczenia mistycznego", wydana przez Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, (zgłoszona do konkursu przez Wydział Teologiczny UAM),
  • Zbigniewa Szmyta „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej", wydana przez Wydawnictwo Naukowe UAM, (zgłoszona do konkursu przez Wydawnictwo Naukowe UAM),
  • praca zbiorowa pod redakcją Danuty Ulickiej „Wiek teorii. 100 lat literaturoznawstwa polskiego", wydana przez Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN, (zgłoszona do konkursu przez Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN). 
     

Na VII Konkurs im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego nadesłano aż 70 dzieł wydanych w roku 2020. To niemal rekord w historii ogólnopolskiej nagrody przyznawanej przez Uniwersytet Łódzki. W sumie, w siedmiu edycjach konkursu, zgłoszono już blisko 430 pozycji naukowych.

Prace napływające na konkurs przynależą do rozmaitych dyscyplin. Wiążą się ze stosowaniem rozmaitych narzędzi badawczych i różniących się metodologii. Stoją też za nimi, jak sądzić można, rozmaite wizje świata i człowieka. Ta zróżnicowana kolekcja rozpraw składa się na bogaty obraz polskiej humanistyki

prof. Ryszard Kleszcz, członek Kapituły Nagrody. 

Każdego roku Jury wskazuje pięć najlepszych prac z takich obszarów jak m.in.: filozofia, historia, psychologia, literaturoznawstwo czy filozofia prawa. Wybrane dzieła wpisują się niejednokrotnie w aktualny dyskurs społeczny i naukowy.

Kapituła Nagrody, po przeprowadzeniu wnikliwych rozmów z autorami pięciu finałowych prac, dokona wyboru laureata VII edycji. Wręczenie nagrody nastąpi 13 marca 2022 r. w Łodzi, podczas uroczystej gali.  

Święto humanistyki

Humaniści identyfikujący i opisujący różnorodną problematykę, pomagają społeczeństwu lepiej zrozumieć zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Uniwersytet Łódzki stawia na odkrywanie, wytyczanie nowych horyzontów, proponowanie nowych interpretacji

prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Kapituły Nagrody.

Prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego przemawia podczas VI gali wręczenia nagrody

Nagroda przyznawana przez Uniwersytet Łódzki jest wyróżnieniem ogólnopolskim, które zyskało w środowisku polskich naukowców dużą renomę. Konkurs umożliwia pokazanie szerszej publiczności wartości i różnorodności prac humanistycznych powstających w Polsce.

Najlepszymi książkami humanistycznymi w VI minionych edycjach konkursu są:

okładki książek -laureatów edycji 1-6

„W wolności najważniejsza jest jej świadomość”

Uniwersytet Łódzki, na którym narodziła się idea nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie. Wybór patrona nagrody był zatem oczywisty.
 
Jest nim Prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego - wybitny filozof i doskonały pedagog. Człowiek głębokiej refleksji i autor niezwykle trafnych, ponadczasowych myśli oraz po prostu porządny człowiek.

Prof. Tadeusz Kotarbiński był polskim filozofem, logikiem i etykiem. Przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej. Po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Jednym z najbardziej znanych dzieł Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie" poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

Partnerem Strategicznym VII edycji konkursu jest firma Amcor. Partnerami Głównymi wydarzenia są firmy Pelion oraz BSH.

Aktualne informacje o konkursie znajdują się na stronie nagrody oraz na Facebooku nagrody.  

 

Redakcja: Honorata Ogieniewska z Centrum Promocji UŁ