I Międzyszkolny Turniej Debat Oksfordzkich za nami!

W piątek (25 listopada) w Instytucie Filozofii UŁ odbył się I Międzyszkolny Turniej Debat Oksfordzkich, w którym udział wzięła młodzież z łódzkich szkół średnich. Uczestnicy wydarzenia dyskutowali m.in. na temat zasadności ograniczeń pewnych osiągnięć cywilizacji w celu ochrony klimatu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Młodzieżową Radę Miejską w Łodzi i Uniwersytet Łódzki.

Debaty oksfordzkie to skodyfikowany sposób prowadzenia dyskusji, który wymaga od uczestników dyscypliny i precyzji, a także przygotowania merytorycznego. 

Myślę, że dla młodych ludzi mogło to być ciekawe doświadczenie, bo nawet jeśli interesują się np. polityką i śledzą debatę publiczną, to raczej nie mają zbyt wielu okazji, by zobaczyć w mediach zdyscyplinowaną, opartą na szacunku dla oponenta dyskusję. I to jeszcze w wykonaniu swoich kolegów i koleżanek! 

komentuje dr Krzysztof Kędziora (Instytut Filozofii UŁ), który był jednym z turniejowych jurorów. 

Uważam, że wiedza i doświadczenie, jaką uczestnicy, jury czy widownia pozyskali dzięki temu przedsięwzięciu, jest zupełnie innego rodzaju niż ta przekazywana podczas lekcji w szkole. Nawet ciężko to porównać. Taka formuła pozwala połączyć pogłębioną wiedzę z danego zakresu z praktycznym zastosowaniem swoich zdolności oratorskich i umiejętności perswazji. Debaty uczą nas odpowiedniego wysławiania się – widzieliśmy to podczas starć naszych drużyn, które zacięcie prowadziły dyskusję, starając się możliwie najlepiej artykułować swoje racje 

wyjaśnia Julita Loreth, współorganizatorka z Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi.

Julita Loreth przemawia podczas turnieju

Pełną fotorelację z wydarzenia można znaleźć na uniwersyteckim Flickrze

Będąc w jury, oceniałam te przedstawiane stanowiska i utwierdziłam się w przekonaniu, że kluczowa jest dbałość o szczegóły – łatwo popełnić błąd, który nawet gdy jest drobny, może całkowicie zmienić sens naszej wypowiedzi (…) Uczestnicy zaskoczyli nas mnogością wątków, które pojawiały się w wypowiedziach, szeroką wiedzą i otwartością na kontrargumenty. Sprawnie pracowali pod presją i w stresujących sytuacjach, gdy nie do końca znali odpowiedź na pytanie 

uzupełnia Julita. 

Przewodzenie debatom MRM i UŁ z pozycji marszałka było świetnym doświadczeniem. Zarządzanie jakością debaty i przebiegiem dyskusji to zdolność warta rozwijania zawsze i wszędzie. 

przyznaje Borys Sobczak z MRM. 

uczestnicy turnieju, w tym Borys Sobczak

Zmagania uczestników śledziła publiczność (w liczbie ponad 100 osób), która kibicowała swoim faworytom, tym bardziej, że nie brakowało pełnych napięcia momentów. 

Widać, że licealiści potraktowali sprawę serio. Część z nich prezentowała wręcz nadzwyczaj profesjonalne podejście do sprawy – w większości ci, którzy takie kluby debat mają w szkole. Uczniowie zdawali sobie również sprawę z tego, że w dzisiejszym świecie dużo zależy od umiejętności prowadzenia dialogu, sporu, precyzyjnego władania słowem, prezentacji siebie i własnego stanowiska oraz znajdywania najlepszych racji i argumentów. To cieszy! 

dodaje Krzysztof Kędziora.

Wśród debatujących znaleźli się reprezentanci szkół:  

  • VIII LO w Łodzi  
  • Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego 
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi – publiczny debiut w prowadzeniu debaty oksfordzkiej. 

uczestnicy turnieju

Dodatkowym atutem było głosowanie widowni, na której zasiadali uczniowie XXX LO w Łodzi, XII LO w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. Młodzież mogła za pomocą ankiety online przed wybraną debatą oraz po niej zdecydować, czy podziela stanowisko propozycji lub opozycji – zgodnie z zasadami debaty. Kilkukrotnie wyniki dyskusji wpływały na zmianę stanowiska widowni, co może świadczyć o darze oratorskim i perswazji czynnych uczestników oraz o tym, że merytorycznie prowadzona dyskusja ma wpływ na jednostkowe decyzje i wybory, co z kolei stanowi ważny aspekt życia społecznego.

Debaty oksfordzkie prowadzone są w Instytucie Filozofii nie od dziś – w ramach zajęć dydaktycznych filozofowie organizowali przez wiele lat rozgrywki, w które angażowali głównie studentów. Listopadowy turniej debat oksfordzkich z udziałem MRM był okazją, by Uniwersytet Łódzki podzielił się swoim zapleczem organizacyjnym i eksperckim. 

Organizując debaty oksfordzkie dla młodzieży pod egidą UŁ, przetarliśmy szlaki i jesteśmy gotowi, by działanie kontynuować. Mamy wszystkie potrzebne zasoby, w tym przede wszystkim eksperckie, aby prowadzić tego typu inicjatywy na szerszą skalę. To wartościowe przedsięwzięcie, które dla części młodych ludzi może być zaproszeniem do studiowania filozofii – pokazuje jej bardzo praktyczny wymiar. 

mówi Bartosz Kałużny, który w Centrum Promocji UŁ zajmuje się m.in. promocją wydarzeń. 

uczestnicy turnieju

Byłoby znakomicie, gdyby Uniwersytet Łódzki stał się rodzajem centrum „szkoleniowego” dla młodych ludzi, którzy chcą debatować 

dodaje Krzysztof Kędziora.

Trzymam kciuki za rozwój inicjatywy MRM i UŁ. Dzięki temu młodzież nabiera pewności siebie w publicznym wypowiadaniu się, a także uczy się pracy po presją czasu i współpracy w zespole. A to powinno zaowocować w przyszłości. 

podsumowuje Julita Loreth. 

Lista tematów, do przedyskutowania których drużyny się przygotowały: 

  • Czy wzmocnienie roli prezydenta w postaci wprowadzenia systemu prezydenckiego usprawniłoby działanie polskiej demokracji? 
  • Czy reformy ustrojowe rządu Tadeusza Mazowieckiego były skutecznym sposobem na transformacje w Polsce? 
  • Czy federalizacja Unii Europejskiej leży w polskiej racji stanu? 
  • Czy zabronienie poruszania się autami w centrum miast jest słusznym sposobem powstrzymywania zmian klimatycznych? 
  • Ochrona klimatu wymaga od nas rezygnacji z pewnych osiągnieć cywilizacji i idących za nimi udogodnień, do których jesteśmy przyzwyczajeni. 

prof. Janusz Maciaszek

Turniej otworzył wykład nt. dwóch tradycji prowadzenia debat, który wygłosił prof. Janusz Maciaszek. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objął Instytut Filozofii UŁ. 

Redakcja: Bartosz Kałużny (Centrum Promocji UŁ

Zdjęcia: Mateusz Kowalski (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ)